ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
400.00 บาท
1 سال
400.00 บาท
1 سال
400.00 บาท
1 سال
.net
450.00 บาท
1 سال
450.00 บาท
1 سال
450.00 บาท
1 سال
.org
450.00 บาท
1 سال
450.00 บาท
1 سال
450.00 บาท
1 سال
.asia
500.00 บาท
1 سال
500.00 บาท
1 سال
500.00 บาท
1 سال
.biz
400.00 บาท
1 سال
400.00 บาท
1 سال
400.00 บาท
1 سال
.bz
800.00 บาท
1 سال
800.00 บาท
1 سال
800.00 บาท
1 سال
.cc
800.00 บาท
1 سال
800.00 บาท
1 سال
800.00 บาท
1 سال
.co
1000.00 บาท
1 سال
1000.00 บาท
1 سال
1000.00 บาท
1 سال
.eu
450.00 บาท
1 سال
450.00 บาท
1 سال
450.00 บาท
1 سال
.in
350.00 บาท
1 سال
350.00 บาท
1 سال
350.00 บาท
1 سال
.info
450.00 บาท
1 سال
450.00 บาท
1 سال
450.00 บาท
1 سال
.io
2000.00 บาท
1 سال
2000.00 บาท
1 سال
2000.00 บาท
1 سال
.me
1000.00 บาท
1 سال
1000.00 บาท
1 سال
1000.00 บาท
1 سال
.mobi
700.00 บาท
1 سال
700.00 บาท
1 سال
700.00 บาท
1 سال
.name
350.00 บาท
1 سال
350.00 บาท
1 سال
350.00 บาท
1 سال
.tel
600.00 บาท
1 سال
600.00 บาท
1 سال
600.00 บาท
1 سال
.tv
1200.00 บาท
1 سال
1200.00 บาท
1 سال
1200.00 บาท
1 سال
.us
350.00 บาท
1 سال
350.00 บาท
1 سال
350.00 บาท
1 سال
.co.th
2000.00 บาท
2 سال
1000.00 บาท
1 سال
1000.00 บาท
1 سال
.in.th
1000.00 บาท
1 سال
1000.00 บาท
1 سال
1000.00 บาท
1 سال
.ac.th
2000.00 บาท
2 سال
1000.00 บาท
1 سال
1000.00 บาท
1 سال
.go.th
2000.00 บาท
2 سال
1000.00 บาท
1 سال
1000.00 บาท
1 سال
.xxx
3500.00 บาท
1 سال
3500.00 บาท
1 سال
3500.00 บาท
1 سال
.club
400.00 บาท
1 سال
400.00 บาท
1 سال
400.00 บาท
1 سال
.cloud
800.00 บาท
1 سال
800.00 บาท
1 سال
800.00 บาท
1 سال
.uno new!
570.00 บาท
1 سال
570.00 บาท
1 سال
570.00 บาท
1 سال
.center
650.00 บาท
1 سال
700.00 บาท
1 سال
700.00 บาท
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains